+372 5645 5393 info@visitant.ee

  Transflex – kileribauksed

  Transflex – kileribauksed

  Transflex – kileribauksed on peamiselt kasutusel kaupluste ja tööstusettevõtete lao- ja tootmisruumides, jahe- ja külmladudes, laadimisruumide tuulekodades jne.

  Transflex – kileribauksed takistavad külma õhu sissevoolu, isoleerivad tolmu, niiskust ja müra.

  On turvalised hea läbipaistvuse ja pehmete ribade tõttu.

  Transfleks kilest ribauste ehitus:

  Ribauks koosneb kahest pealistikku asetatud läbipaistvast «Transflex» ribade kihist. Kihid on vaheliti enamasti 50 või 100% ulatuses. Ribade mõõtmed ja nende vaheliti asetuse protsent valitakse ukse kasutusotstarbele ja ava kõrgusele vastavalt.

  Ribaukse võib paigaldada nii avasse kui ava peale. Ava peale paigaldamisel lisatakse laiusele 20 cm ja kõrgusele 10 cm.

  Ribauks on võimalik valmistada ka kõrvale lükatavana, sellisel juhul peab olema ukse kõrval ruumi kogu ukse laiuses.

  Soovitatavad riba laiused ja vaheliti asetus vastavalt ava kõrgusele:

  • Ava kõrgus kuni 2500mm L 200 100%
  • 3500mm L300 50%
  • 5000 mm L300 100%

  Ribaukse massi arvutamise valem:

  mass kg = k × B × h,

  kus

  • B – laius,
  • h – kõrgus,
  • k – koefitsent sõltuvalt riba laiusest ja vaheliti asetuses protsendist kas:

  4,7 riba L200 /100%puhul

  5,5 riba L300 / 50% puhul

  7,1 riba L300 / 100% puhul

  Close Menu